Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

počet titulů v oddělení: 125

0101  Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky
0102  Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky
0103  Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis
0104  Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině
0105  Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež
0106  Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné
0107  Biblické dějiny
0108  Biblické slovníky a atlasy
0109  Biblická theologie
0110  Synopse, harmonizace evangelií

Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria,

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).    Katolická bibliografie celého oddělení 01

    Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

    Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.