Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Církevní zpěv a hudba

počet titulů v oddělení: 32

1901  Dějiny
1902  Theorie obecně
1903  Theorie Chorálu
1904  Praxe Chorálu
1905  Varhany
1906  Lidový zpěv

Katolická bibliografie tohoto oddělení 19

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.