Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Archeologie a církevní umění

počet titulů v oddělení: 63

1801  Archeologie
1802  Architektura obecně
1803  Architektonické prvky
1804  Knižní umění slovesné
1805  Knižní umění výtvarné

Katolická bibliografie tohoto oddělení 18

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.