Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1408 Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Poslední sloupové církve. Coppée, Ctihodný otec Jidáš, Brunetiére, Huysmans, Bourget atd., Poslední básník katolický.

Bloy Léon, 1919

Orig. Les dernière colonnes de l'Eglise, 1903. Dobré dílo, sv. 59. Jediné české vyd.


Poslední dnové (císařovi) císařovy na Ostrově svaté Heleny.

Frémeaux Paul, 1923

Orig.: Les derniers jours de l'empereur, poprvé 1908, potom mnohokrát v různých jazycích. Česky jediné vyd. O autorovi je známo málo: * 7. 8 1859 Bohain-en-Vermandois, advokát a novinář. Kurs, sv. 6.


Dějiny minoritů a karmelitánů ve středověku.

Waddingus Lucas; Ventimiglia Mariano, 1625

1. Annales Minorum, in quibus res omnes trium Ordinum a S. Francisco institutorum ex fide ponderosius asseruntur ... Poprvé 1625 (toto vyd.), naposledy v tomto znění 1651 (autor žil * 1588, † 1657).
2. Historia chronologica priorum generalium latinorum ordinis beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, in qua vitae gestaque eorum, atque res memoratu digniores, quae sub singulorum acciderunt regimine, breviter describuntur, auctore Mariano Ventimiglia ... Jediné vyd. 1773 v tomto znění (autor žil * 1703, † 1790).,

Pozn.: "V roce 1216 (nebo 1219) kázal v Lateránské basilice sv. Angel Jeruzalémský (karmelitán) velkému počtu věřících mezi nimiž byli i sv. František a sv. Dominik. Aniž by se dříve znali, sv. Angel po kázání sv. Dominika pozdravil: „Buď zdráv, velký odpůrce herezí“, a sv. Františka pak takto: „Pro svou pokoru budeš následovat Krista tak, že obdržíš jeho stigmata“. Sv. Dominik i František pak sv. Angelovi předpověděli, že dojde mučednické smrti na Sicilii. Ve vzájemné lásce a pokoře pak setrvali v rozhovoru o Písmu svatém, víře a na modlitbách ještě celý den a noc, a když přicházeli ke kostelu sv. Sabiny, potkali urozeného ale malomocného člověka, který se na jejich přímluvu uzdravil. Srov. str. 11 v Historia chronologica a str. 170 v Annales Minorum."


Rychlé rozšíření křesťanství v prvních třech stoletích a jeho příčiny.

Samsour Josef, 1917

Separát z: Časopis katolického duchovenstva r. 1917


Píseň o Rolandovi

autor neuveden, 1986

Přeložil Jiří Pelán. První vydání v tomto překladu. Ilustrace jsme vypustili. Mírně upravené druhé vydání vyšlo v roce 2021.

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • RolandPisen-bezilustraci-r...., 10.9 MB   

Ochrana Marie

Procházka Matěj († 1889), 1855

1. Mocná Marie Panny ochrana Anděliky Kaggiolové (a bitva Lepantská). 2. Mocné Marie Panny ochrana v životě Moravanův.


Kde jest reformace? Ku předložené otázce na základu studií historických všem povážlivým lidem.

Řehák Karel Lev, 1894

Odpovídá Karel Lev Řehák.


Jen katolické náboženství má budoucnost. Hovory náboženské.

Hammerstein Ludwig von, Konečný Filip Jan, 1904

Se zvláštním zřetelem k protestantskému heslu "Pryč od Říma!" Dle P. Hammersteina S. J. upravil P. Filip Jan Konečný O. P. (* 12. 7. 1862 Přestavlky u Velkého Týnce, † 8. 6. 1928 Třebívlice). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 72.


Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilisaci. Svazek I.

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1948

V češtině vyšel jen tento svazek – sice bez aprobace, ale pohled je katolický.


Bajky o jesuitech

Duhr Bernhard, 1902

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 20. Přeložili a doplnili Dr. Josef Tumpach a Dr. Antonín Podlaha. Tuto nepostradatelnou pomůcku proti "zaručeným informacím" "naší" televise a ostatních "našich" médií doporučil čtenář V.; ve dvou dílech.


Milosrdní bratří

Bogar Jan Benedikt, 1934

NK ČR z Fr. (fratera) udělala Františka a poslušně to převzaly i katolické knihovny.


Atlas hierarchicus

Streit Karl, 1929

(název pokračuje:) descriptio geographica et statistica Sanctae Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis juxta statum praesentem accedunt nonnullae notae historicae necnon ethnographicae, consilio et hortatu S. Sedis apostolicae elaboravit P. Carolus Streit. Mnozí dávají 2. vatikánskému sněmu za vinu dnešní sekularizaci v euroamerickém prostoru. Ať už byl jeho průběh a celkový průběh katolického života po něm jakýkoliv, nelze tyto faktory vidět jako příčinu oné sekularizace: příčinu je nutno hledat v dřívější době (nebo daleko dřívější); vždyť druhovatikánští biskupové byli všichni jmenování před rokem 1965, mnozí i dávno předtím. Tento atlas byl tištěn r. 1929 a výše čteme o rozhodující úloze Svatého stolce při jeho tvorbě. A i když je titul atlasu latinský, jeho text latinský skoro není: není snad čtyřjazyčnost – a převážné opuštění latiny – jakoby už dnešní? Ve třech částech: 1. Celkový popis map. 2. Statistické tabulky a rejstřík (který v knize následuje až za mapami). 3. Mapy.


Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa

Hanuš Josef, Myslivec Václav, 1927

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Napsali Msgre. doc. ThDr. Hanuš Josef (* 6. 1. 1876 Ohnišťany u Nového Bydžova, † 20. 4. 1928 Praha) a V. Myslivec (konservativně katolický politik, odpůrce Šrámka).


Ježíš Kristus Král!

Řehák Karel Lev, 1935

(název pokračuje:) Úvahy historické o nepřetržitém pronásledování Spasitele v Církvi a o ustavičném vítězství jeho! Ku sjezdu katolíků v Praze L. P. 1935.