Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1204 Kappadočtí Otcové

V oddělení: Patrologie a patristika


Slovo svatého Basileia Velikého k jinochům, kterak by prospěchu nabyli z pohanských spisů řeckých. Řecky, latinsky i česky.

Basileios ho Megas (svatý), Vyhnis Vincenc (pseudonym Vyhnis Čeněk), 1887

Řec. a Lat. text Migne PG Vol. 31, Col. 563 – 590. Plus řecky ve zdrojovém tvaru. Členění na kapitoly a jejich počet se různí: Migne má osm kapitol, zdrojový tvar 10 a český překlad je členěn do 23 kapitol.


Bohoslovná řeč první proti eunomianům konaná roku 380. Řecky, latinsky i česky.

Grégorios Α’ ho Nazianzénos ho Theologos (svatý), Vašica Josef, 1938

Řec. a Lat. text Migne PG Vol. 36, Col. 11 – 26. Plus řecky ve zdrojovém tvaru.