Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Bohoslovná řeč první proti eunomianům konaná roku 380. Řecky, latinsky i česky.

Grégorios Α’ ho Nazianzénos ho Theologos (svatý), Vašica Josef, 1938
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Kappadočtí Otcové

Řec. a Lat. text Migne PG Vol. 36, Col. 11 – 26. Plus řecky ve zdrojovém tvaru.