Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Slovo svatého Basileia Velikého k jinochům, kterak by prospěchu nabyli z pohanských spisů řeckých. Řecky, latinsky i česky.

Basileios ho Megas (svatý), Vyhnis Vincenc (pseudonym Vyhnis Čeněk), 1887
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Kappadočtí Otcové

Řec. a Lat. text Migne PG Vol. 31, Col. 563 – 590. Plus řecky ve zdrojovém tvaru. Členění na kapitoly a jejich počet se různí: Migne má osm kapitol, zdrojový tvar 10 a český překlad je členěn do 23 kapitol.