Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0905 Řeči pro občanskou společnost

V oddělení: Homiletika


Pokoj v duši

Sheen Fulton John, 1978

Vyšlo dvakrát, vždy v exilu: 1969 a 1978. Orig. Peace of Soul poprvé 1949. S jistými rozpaky zveřejňujeme tuto nám darovanou knihu. Jednak je z hlediska ideje naší knihovny příliš nová, jednak Msgre. Sheen byl publikačně velice činný (knižně 66 titulů), takže vzniká otázka, co od něho publikovat.