Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0901 Učebnice homiletiky

V oddělení: Homiletika


Cesta na kazatelnu. Návrh na systematické vypracování kázání.

Habersbrunner Dionys, Slezák Augustin, 1935

Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J.

Scherer Georg, 1937

Česky vyšlo dvakrát, poprvé 1888 pod názvem Některá křesťanská pravidla kazatelská. Dobré dílo, sv. 124.


Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938

Srov. charakteristiku u Dílu 3 v pododd. 0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně.