Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0306 O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka

Srov. 0106: Biblické dějiny.


Umučení Páně vědou odhalené

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1936

2. doplněné vyd., poprvé pod názvem Umučení Páně dle vědy lékařské, fotografií sv. Rubáše turinského a mimické ekstase stigmatisované z Konnersreuthu, 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Kristovo království

Oliva Arnošt, 1937

"Upravil Arnošt Oliva" – nepodařilo se nám zjistit, kterou publikaci kterého autora "upravil"; Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Kristus! Bůh! Několik upřímných slov o vážných věcech.

Mlíčko František (pseudonym Prokop František), 1904

Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 2.


Komentář ke kristologii sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1949

Dominikánská edice Krystal, sv. 99?.


Božství Ježíše Krista, apologeticko-dogmatická úvaha

Špaček Richard, 1906

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 40.


Ježíš Kristus jako božský Mesiáš a pravý Syn Boží dle synoptikův

Špaček Richard, 1913

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 59.


Ježíš Kristus – důkaz jeho božství

Bougaud Louis Èmile, 1898

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 10 (80 stran). Vyšla pak ještě dvě česká vydání: 1927 (72 stran) a 1947 (163 stran). Uveřejňujeme vyd. 2., Populárně vzdělávací knihovna, sv. 12.


Muž bolestí (Is. 53, 3). Mysterium Golgothae tremendum. I. Revoluční ráz dob Kristových. II. Lékařský obraz Ukřižovaného.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1947

1. díl vyšel 1946 a 1947; připravujeme. 2. díl vyšel jednou, 1946; děkujeme za dar Knihovně.


Quas primas. Svátek Krista Krále.

Pius XI., Kudrnovský Alois, 1926

OCR latinsky a česky a ještě jednou s komentářem česky.


Kristus-Král

Oliva Arnošt, 1930

Jinou publikaci s částečně stejným názvem vydal autor r. 1940.


Živ buď Ježíš Král

Mäder Robert, 1933

Přeložil P. Coufal Tomáš.


Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část Ježíš Kristus.

Zavoral Method Jan, 1913

Část O Církvi katolické je v pododdělení 0308: Eklesiologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.


Ježíš Kristus v dějinných dokladech své doby

Konečný Jan, 1919


Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Výklad litanií k božskému Srdci Páně

Oliva Arnošt, 1932


Musí totiž kralovat Oportet Illum regnare – asketicko-pastorální úvahy o Božském Srdci Páně

Simoni Giovanni Battista, 1933

Autor je O. Cart., přel. P. Levý Mikuláš.


Vítězství Kristovo. Panna Maria.

Tóth Tihamér, 1936

Vyšlo ještě podruhé r. 1941.


Apokalyptický Kristus

Adámek Jarolím, 1947

Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 3.