Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kristovo království

Oliva Arnošt, 1937
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

"Upravil Arnošt Oliva" – nepodařilo se nám zjistit, kterou publikaci kterého autora "upravil"; Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.