Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatováclavská studia

Cardal Roman red., 2020
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Sborníky postupně vycházejí.
0. Česká země na dějinném rozcestí. Roman Cardal.
1. Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Tento sborník přináší radostnou zvěst: existuje cesta z dnešního marasmu. Esej Romana Cardala (pro její význam jsme ji zařadili také zvlášť jako úvodní článek – bod 0.) popisuje příčiny rozcestí, na kterém jsme se ocitli a vyvozuje o co se historicky máme opřít. Ostatní texty inspirují k hledání východiska.
2. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti (separát sborníku). Většina článků se zabývá rozborem současného neradostného stavu českého školství. Někteří navíc rozebírají řešení vhodná k široké společenské diskusi, která může vést k nápravě a změně směrem k lepšímu stavu vzdělanosti.
3. Rodina jako středobod života zdravé společnosti. Články různé (i vynikající) úrovně, za mnohé vady rodiny "může stát;" což je ale vlastně pravda (např. mizivá porodnost v Německu je nezamýšleným dílem katolíka Adenauera). Ovšem sborník má chybu fatální; námitku lze vyjádřit takto: rodina nemůže existovat bez národa, národ nemůže existovat bez rodiny. Jinak řečeno: v kosmopolitním, globálním světě je rodina neudržitelná. To sice vidíme ve skvělém článku o Orbánově Maďarsku, ale jen implicitně. Hrubou vadou sborníku je tedy to, že v pozemském oboru povinná, neoddělitelná dualita (komplementarita) rodina-národ do jeho textů téměř nepronikla – čímž kopíruje stejný nedostatek skoro všech katolických spisů o rodině z posledních snad 150 let (pochopitelně v nadpozemském oboru není, v pozemskíém smyslu, ani národ ani rodina, ale jedna jednotná Církev; krátce: katoličtí globalizátoři nedovoleně směšují přirozené a nadpřirozené).
4. Obnova hodnot a návrat ke kritickému myšlení.