Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vrátný Karel


Četba

Arens Bernard, Vrátný Karel, 1926
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Podle P. Bernarda Arense S. J. (* 1873, † 1954). Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 4.


Čtvero knih o následování Krista

Thomas a Kempis, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK4 – z latiny přeložil Karel Vrátný (vyšlo 1934, 1941 a bez ilustrací1947 – poslední dvě jsou jistě textově stejná, neboť Msgre. Vrátný † 1937). Pozn.: Do úplnosti nabídky všech překladů stěžejního katolického duchovního díla za posledních 100 let zbývá ještě poslední překladTK5, od Josefa Pernikáře pod názvem Následování Krista, příp. Čtyři knihy o následování Krista (vyd. 2001); poprvé vyšel r. 1968, naposledy r. 2001. Na internetu je bežně ke stažení v textovém tvaru ať už jako .pdf, .doc, .odf nebo .html; i když tedy to s autorskými právy na tento text nebude tak žhavé, do doby explicitního povolení nebudeme snad zatím tyto příklady následovat, ani na ně naopak upozorňovat tím, že bychom zde uvedli jejich adresy.


Navedení k životu zbožnému od sv. Františka Saleského

François de Sales, svatý, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

Přeložil [z francouzštiny a úvod napsal] Karel Vrátný; v tomto překladu 2. vyd. Jde o pátý překlad, celkově vyd. 13. Překlad vyšel poprvé r. 1916 jako Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 134, podruhé r. 1935 jako Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Májová pobožnost

Muzzarelli Alfonso, 1919
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Složil (Il Mese di Maria ossia il Mese di Maggio, poprvé 1785, do r. 1919 hodně přes 100 vyd. v mnoha jazycích) P. Alfons Muzzarelli, S. J. (* 22. 8. 1749 Ferrara, † 25. 5. 1813 Paříž); podle italského vydání (Il Mese di Maggio consacrato a Maria santissima – con nuova aggiunta di esempi per ciascun Giorno del Mese, per cura del sacerdote Lodovico Schuller) Ludvíka Schüllera (P. Schüller Ludwig) přeložil P. Karel Vrátný. Lze říci, že tu jde o původní májovou pobožnost. Pozn.: V Souborném katalogu ČR je 54 výskytů sousloví "Májová pobožnost" nebo "Pobožnost májová": poprvé r. 1853, naposledy r. 1941.


Krátké nedělní a sváteční promluvy

Vrátný Karel, 1928
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní


Fabiola. Církev v katakombách.

Wiseman Nicholas Patrick Stephen, 1917
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

U nás doma vyšlo třikrát: 1857 (přeložil Novotný Václav) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 13; 1876 (přeložil P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem.); 1917 (přeložil Msgre. Vrátný Karel) Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 139.


Svatá Melanie mladší

Persico Elena da, 1916
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Originál italské autorky (* 1869, † 1948) Santa Melania giuniore, senatrice romana (387 439). Una pagina di azione femminile nel secolo V, dai documenti raccolti dal card. M. Rampolla del Tindaro, 1909, přeložil Msgre. ThDr. Vrátný Karel, * 13. 2. 1867 Hořovice, † 26. 5. 1937 Praha.


Listy sv. Kateřiny Sienské

Caterina da Siena, svatá, Dacík Reginald Maria, 1940
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Vyšlo třikrát pokaždé v jiném překladu: 1. vyd. 1912 jako "Listy svaté Kateřiny Sienské v postupu časovém jak uspoř. byly Mikulášem Tomašem a vyd. 1860 ve Florencii" přeložil P. Antonín Stříž, 2. vyd. jako "[Svazek I. sc. spisů světice]" 1930 (u Kočího a u Floriánové) P. Josef Vašica a 3. vyd. jako "Výbor z listů svaté Kateřiny Sienské" 1940 P. Karel Vrátný – Dominikánská edice Krystal, sv. 47. Uveřejňujeme všechny tři překlady.


Helmholdi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum. Slovanská kronika bošovského kněze Helmholda. Vyhubení Slovanů pobaltských. Latinsky i česky.

Helmoldus Bozoviensis, Papáček Pavel, Vrátný Karel, 1925
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Česky vyšlo 1925, 1947, 2005 a 2012.


Život Panny Marie v obrazech. Dvacet obrázků dle mistrů klasického umění náboženského.

Vrátný Karel, 1930
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění výtvarné