Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Volf Jan


Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů.
1. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886.
2. Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1).
3. Dále a) Chléb s nebe. Příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání (pracovní sešit náboženský, řada první). Hronek Josef, čtyři vyd. 1938, 1939, 1941 a 1947 – publikujeme. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.
b) Katechismus maličkých. Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1940, 1943, 1944 a 1947.
c) Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.). Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání (podle normy dekretu "Quam singulari" sv. Otce Pia X.). Hronek Josef, 1932 – 3. vyd.
4. Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915.
5. Dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884.
6. Dále Ježíškovi do náruče. Heiser Alois, Jeřábek Karel, 1937 (7. vyd.) – publikujeme 6. vyd.
7. A konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913.


Dějiny Katolické církve pro školu i rodinu

Volf Jan, 1922
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dějepis pro žactvo

Na základě nových pramenů, jakož i učebnice, kterou zpracoval kanovník Macek Václav, vypracoval Msgre. Jan Volf (* 26. 7. 1863 Lučkovice, † 31. 5. 1938 Klatovy); stručné (112 s.) pojednání. S tímto titulem vyšlo pouze jednou. S názvem Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské (vyd. z r. 1938 zde má měšťanské) na základě nových pramenů a učebnice kanovníka V. Macka potom vyšlo ještě 2. až 7. různě dopl. a opr. vyd., naposledy r. 1938, které také uveřejňujeme.


Vzorný kostelník

Volf Jan, 1905
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Poučení pro nižší sluhy katolických kostelů, zvláště pro kostelníky a ministranty; dle obřadních knih a církevních předpisů.