Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Voňavka Josef Bon


Květ ze zahrad XIX. věku. Sv. Terezie od Ježíška, karmelitka.

Voňavka Josef Bon., 1927
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

2. vyd. (1. vyd. Květ ze zahrad 19. věku. Sestra Terezie od Ježíška. 1917 – vydal Klášter karmelitánů na Žižkově). Školské sestry OSF, sv. 14.