Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vašek Bedřich


Encyklika Pia XI. O křesťanském manželství Casti connubii latinsky a česky.

Pius XI., Vašek Bedřich, 1948
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

3. vyd. (předtím 1935 a 1941; jiná vyd. 1931 a 1933).


Rodina dvacátého století; studie sociologická

Vašek Bedřich, 1924
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Recensi této slavné prorocké publikace o 264 stranách nalezne laskavý čtenář v ČKD 1924, č. 4 na str. 302 – 304.


Dnes a zítra. Úkoly české katolické inteligence.

Vašek Bedřich, 1939
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Dominikánská edice Krystal, sv. 40.


Křesťanská sociologie. Díl I. Život sociální. Díl II. Spravedlnost v životě hospodářském. Díl III. Se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské – Sociální práce.

Vašek Bedřich, 1933
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

K dílu I. připojujeme celkový Rejstřík věcný.


Rukojeť křesťanské sociologie

Vašek Bedřich, 1947
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

3. oprav. vyd.