Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vašek Bedřich


Velebnou svátostí k obnově náboženského života

Vašek Bedřich, 1941
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Edice Jiskry, sv. 1. V Knihovně Libri nostri jsou všechny svazky této edice; o ní též u posledního vydaného sv. 14.


Hospodářské směry novověku. Studijní příručka pro sociální práci.

Podveský Alois, Šilhan Jindřich, Vašek Bedřich, 1939
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Edice Jitra (ř. 1), sv. 9; posl. sv. (řady 1). Je škoda, že autoři nezmínili distributismus jakožto pro novověk nejlepší hospodářský směr. Bellocův (a Chestertonův) essay vyšel r. 1936 – Obnova majetku. Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 2020 v tomto pododdělení.


Casti connubii. Encyklika Pia XI. O křesťanském manželství. Latinsky a česky.

Pius XI., Vašek Bedřich, 1948
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

3. vyd. (předtím 1935 a 1941; jiná vyd. 1931 a 1933).


Rodina dvacátého století; studie sociologická

Vašek Bedřich, 1924
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Recensi této slavné prorocké publikace o 264 stranách nalezne laskavý čtenář v ČKD 1924, č. 4 na str. 302 – 304.


Dnes a zítra. Úkoly české katolické inteligence.

Vašek Bedřich, 1939
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Dominikánská edice Krystal, sv. 40.


Křesťanská sociologie. Díl I. Život sociální. Díl II. Spravedlnost v životě hospodářském. Díl III. Se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské – Sociální práce.

Vašek Bedřich, 1933
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

K dílu I. připojujeme celkový Rejstřík věcný.


Rukojeť křesťanské sociologie

Vašek Bedřich, 1947
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

3. oprav. vyd.


Dějiny křesťanské charity

Vašek Bedřich, 1941
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Charita


Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavenné Panny Marie

Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011.
Pozn.: I zde pozorujeme nešvar typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba německého nacionálního socialismu, doba okupace Československa, nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby za okupace časopis vycházel. Nevycházel: poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až po osvobození, r. 1946. (O zastavení vydávání za komunismu, po r. 1948 už autor hovoří.)
Stejný nedostatek postihl i Wikipedii, kde je o tomto časopisu pojednáno.
Časopis měl také svojí knižní řadu - Knihovnu Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Knihy jsou v naší Knihovně zařazeny v odpovídajících odděleních. Předběžný seznam:
1: Pozdrav krajanům. Dopis všem krajanům, Čechům, Moravanům a Slovákům roztroušeným mimo vlast po širém světě. Kalan Jan, 1925.
4. Ruský národ a sjednocení církví. Vilinskij Valerij Sergejevič, 1928.
Ivan Marianov - Aby všichni jedno byli : výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví; s předmluvou Františka Jemelky, Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1939, 197 s., 8° Apoštolát jednoty = Apostolatus unitatis : sdružení kněží - členů Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. - Seznam členů - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1937. - 40 s., 16 cm Bedřich Vašek - Dělník dnes. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1940. - 31 s., 8° Ioann Kel'ner - K voprosu sojedinenii cerkvej : po povodu doklada prof. Nikolaja Onufrijeviča Losskago / Ioann Kel'ner, S. Marakujev. - Praga ; Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1940 Praha. - 51 s., 8° Bedřich Vašek, Josef Hlouch, Josef Dolanský (usp.) - Katolická akce v praksi : zpráva o II. kursu moravského kněžstva O katolické akci na sv. Hostýně 24.-27. srpna 1936 - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1936. - 112 s., 8° Frančišek Grivec - Kristus v církvi; Ze slovinštiny přeložil Fr. Švehlák, upravil František Jemelka. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1938. - 202 s. ; 8° Pius XI. - Protest sv. Otce proti náboženskému teroru v Rusku / Papež Pius XI. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, [1930]. - 7 s. ; 8°. Zvláštní otisk z časopisu "Našinec" čís. 38 - pdf-ocr Franc Grivec - Slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj / František Grivec ; přeložil Fr. Jemelka. - Olomouc : Ústřední apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1927. - 172 s., 24 cm.