Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Stork Alois


Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny.

Stork Alois, 1934
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Vyšlo celkem čtyřikrát (1925, 1926 – můžeme naskenovat, 1934 a 1947) a dvakrát na Slovensku (1934 a 1936), a vždy bylo pro velký zájem a kvalitu úplně rozebráno. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Soustavné vedení duší. I. Úkoly duchovenstva v dnešní sociální a hospodářské krisi. Zásady a směrnice. II. Vedení mládeže. III. Vedení dospělých. IV. Exercicie. V. Asketické kroužky.

Stork Alois, 1937
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát


Výpomoc laiků v duchovní správě. Příručka pro pomocníky ve farnostech.

Stork Alois, 1948
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Děkujeme milé čtenářce T., která knihu nejen doporučila, ale i obstarala a naskenovala!