Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František


Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie

Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011. Pozn.: I zde se pozorujeme jev typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba nacionálního socialismu a německé okupace Československa nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby pod německou botou časopis vycházel. Nevycházel. Poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až r. 1946. (O zastavení vydávání po r. 1948 už autor hovoří.)