Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rejzek Antonín Paduánský


Sv. František Xaverský, kněz Tovaryšstva Ježíšova, apoštol Indie a Japonska. Kniha 1. a 2.

Brou Alexandre, Rejzek Antonín Paduánský, 1920
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 92. Podle 2. vyd. francouzského spisu Saint Francois Xavier 1506 – 1548 P. Alexandra Broua S. J. (* 1862, † 1947) podává P. Antonín Rejzek S. J. (* 5. 11. 1844 Veselí u Mnichova Hradiště, † 6. 12. 1920 Praha) – jde o jeho poslední práci; při této příležitosti připojujeme jeho nekrolog z ČKD 1920, č. 9 + 10, str. 311n.


Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své

Rejzek Antonín Paduánský, 1889
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 56.


Sv. Josafat, arcibiskup polocký, mučeník a apoštol Rusínů

Rejzek Antonín Paduánský, 1885
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 52. Na oslavu tisícileté památky úmrtí sv. Methoděje podává P. Antonín Rejzek S. J. A tak dějinami defiluje Kyjevská Rus, Nová Rus, Malá Rus, Velká Rus, Červená Rus, Černá Rus, Bílá Rus, Podkarpatská Rus, máme Rusíny, ale nikdy nikde nebylo vidu ani slechu o nějaké Ukrajině nebo Ukrajincích. Tento nálezek pokrokářů, vlastně díky Američanům a jejich vražednému kyjevskému Majdanu let 2013 – 2014, tak dle vůle Páně, jakožto cosi přechodného jistě zase zmizí; srov. Talerhof v pododdělení 1405: Východ.


Život blahoslavené Anežky České

Rejzek Antonín Paduánský, 1894
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 61.


P. Bohuslav Balbín S. J., jeho život a práce

Rejzek Antonín Paduánský, 1908
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Dědictví sv. Prokopa, sv. 48. Zařazeno do Knihovny na doporučení čtenáře V. V názvu ve skutečnosti je "Balbín T. J."


P. Jan Křtitel Votka S. J. – Za † dp. P. Janem Křt. Votkou S. J., bibliografie.

Rejzek Antonín Paduánský, Pavlík Jan Evangelista, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.


M. Jan z Husince. 1. Stručný nástin filosofického vzdělání M. Jana Husi.

Rejzek Antonín Paduánský, 1912
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Existuje jen tento díl 1.