Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

M. Jan z Husince. 1. Stručný nástin filosofického vzdělání M. Jana Husi.

Rejzek Antonín Paduánský, 1912
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Existuje jen tento díl 1.