Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sv. Josafat, arcibiskup polocký, mučeník a apoštol Rusínů

Rejzek Antonín Paduánský, 1885
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 52. Na oslavu tisícileté památky úmrtí sv. Methoděje podává P. Antonín Rejzek S. J. A tak dějinami defiluje Kyjevská Rus, Nová Rus, Malá Rus, Velká Rus, Červená Rus, Černá Rus, Bílá Rus, Podkarpatská Rus, máme Rusíny, ale nikdy nikde nebylo vidu ani slechu o nějaké Ukrajině nebo Ukrajincích. Tento nálezek pokrokářů, vlastně díky Američanům a jejich vražednému kyjevskému Majdanu let 2013 – 2014, tak dle vůle Páně, jakožto cosi přechodného jistě zase zmizí; srov. Talerhof v pododdělení 1405: Východ.