Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pejška Josef


Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek první, Ústavní právo církevní

Pejška Josef, 1932
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právo Katolické církve komplexně

Za zpracování textového tvaru děkujeme našemu čtenáři.


Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní

Pejška Josef, 1937
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právo Katolické církve komplexně


Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek třetí, Manželské právo kanonické

Pejška Josef, 1934
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právo Katolické církve komplexně


Ius canonicum religiosorum

Pejška Josef, 1927
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Řeholní právo

Děkujeme za laskavé zpracování OCR.