Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Melka Antonín


Sanctissimum. Část I, O eucharistii. Část II, O mši svaté

Melka Antonín, 1928
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

I. eucharistické promluvy, II. řeči postní Knihu připravujeme.


  Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně.

  Melka Antonín, 1922
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Homiletické publikace P. Antonína Melky

  Melka Antonín, 1946
  Oddělení: Homiletika
  Pododdělení: Homiletické publikace podle autorů

  Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. V Getsemane (postní řeči z. r. 1938), Melka Antonín, 1946.


  Živé slovo

  Melka Antonín, Ries Joseph aj., 1931
  Oddělení: Homiletika
  Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

  Homiletická knihovna, od r. 1924 vyšlo asi 31 svazků.
  11. Eucharistická kázání. I. Eucharistie – svátost víry a naděje. II. Sv. přijímání – zdroj života a síly. III. Povinnosti ke Kristu Svátostnému. Rybák Josef, 1928.


  Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavenné Panny Marie

  Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910
  Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
  Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

  Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011.
  Pozn.: I zde pozorujeme nešvar typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba německého nacionálního socialismu, doba okupace Československa, nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby za okupace časopis vycházel. Nevycházel: poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až po osvobození, r. 1946. (O zastavení vydávání za komunismu, po r. 1948 už autor hovoří.)
  Stejný nedostatek postihl i Wikipedii, kde je o tomto časopisu pojednáno.
  Časopis měl také svojí knižní řadu - Knihovnu Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Knihy jsou v naší Knihovně zařazeny v odpovídajících odděleních. Předběžný seznam:
  1: Pozdrav krajanům. Dopis všem krajanům, Čechům, Moravanům a Slovákům roztroušeným mimo vlast po širém světě. Kalan Jan, 1925.
  4. Ruský národ a sjednocení církví. Vilinskij Valerij Sergejevič, 1928.
  Ivan Marianov - Aby všichni jedno byli : výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví; s předmluvou Františka Jemelky, Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1939, 197 s., 8° Apoštolát jednoty = Apostolatus unitatis : sdružení kněží - členů Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. - Seznam členů - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1937. - 40 s., 16 cm Bedřich Vašek - Dělník dnes. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1940. - 31 s., 8° Ioann Kel'ner - K voprosu sojedinenii cerkvej : po povodu doklada prof. Nikolaja Onufrijeviča Losskago / Ioann Kel'ner, S. Marakujev. - Praga ; Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1940 Praha. - 51 s., 8° Bedřich Vašek, Josef Hlouch, Josef Dolanský (usp.) - Katolická akce v praksi : zpráva o II. kursu moravského kněžstva O katolické akci na sv. Hostýně 24.-27. srpna 1936 - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1936. - 112 s., 8° Frančišek Grivec - Kristus v církvi; Ze slovinštiny přeložil Fr. Švehlák, upravil František Jemelka. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1938. - 202 s. ; 8° Pius XI. - Protest sv. Otce proti náboženskému teroru v Rusku / Papež Pius XI. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, [1930]. - 7 s. ; 8°. Zvláštní otisk z časopisu "Našinec" čís. 38 - pdf-ocr Franc Grivec - Slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj / František Grivec ; přeložil Fr. Jemelka. - Olomouc : Ústřední apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1927. - 172 s., 24 cm.