Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Melka Antonín


Sanctissimum. Část I, O eucharistii. Část II, O mši svaté

Melka Antonín, 1928
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

I. eucharistické promluvy, II. řeči postní Knihu připravujeme.


  Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně.

  Melka Antonín, 1922
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Homiletické publikace P. Antonína Melky

  Melka Antonín, 1946
  Oddělení: Homiletika
  Pododdělení: Homiletické publikace podle autorů

  Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. V Getsemane (postní řeči z. r. 1938), Melka Antonín, 1946.


  Živé slovo

  Melka Antonín, Ries Joseph aj., 1931
  Oddělení: Homiletika
  Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

  Homiletická knihovna, od r. 1924 vyšlo asi 31 svazků.
  11. Eucharistická kázání. I. Eucharistie – svátost víry a naděje. II. Sv. přijímání – zdroj života a síly. III. Povinnosti ke Kristu Svátostnému. Rybák Josef, 1928.


  Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie

  Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910
  Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
  Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

  Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011. Pozn.: I zde se pozorujeme jev typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba nacionálního socialismu a německé okupace Československa nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby pod německou botou časopis vycházel. Nevycházel. Poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až r. 1946. (O zastavení vydávání po r. 1948 už autor hovoří.)