Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kronus Václav Š


Kázání Filipa Heuslera. Sv. I. až V.

Heusler Filip, Kronus Václav Š., 1936
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Posmrtné vydání uspořádal P. V. Kronus. Předtím vydával sám autor v letech 1894 až 1906 a 1907 až 1912. Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.
Sv. I. Kázání na dobu vánoční.
Sv. III.1. Kázání na dobu svatodušní. Hod Boží svatodušní až do neděle čtrnácté po sv. Duchu.
Sv. III.2. Kázání na dobu svatodušní. Od neděle patnácté po sv. Duchu až do neděle dvacátéčtvrté po sv. Duchu.
Sv. IV. Kázání na svátky a slavnosti.
Sv. V. Řeči cyklické a příležitostné.


Bojovníci Boží. Životopisy svatých, blahoslavených a ctihodných služebníků Božích.

Kronus Václav Š., 1934
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x. Začalo vycházet 1933. Jednotlivé svazečky:
1. Sv. Jan z Boha, přítel nemocných.
3. Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu.
6. Bl. Petr Julian Eymard, původce nynějšího ruchu eucharistického.
18. Sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátského a ochránce český.
Není nám znám žádný svazek po 23. sešitku, i když nakladatelství uvádí, že "ve vydávání se pokračuje!"


Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška

Dunkel Werner (pseudonym Mut D. W.), Kronus Václav Š., 1928
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Kropáč & Kucharský, sv. 1928.x. Orig. Schwester Theresia vom Kinde Jesu Nach ihrem Tode, poprvé 1918, potom znovu a znovu až do r. 1938.