Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Bojovníci Boží. Životopisy svatých, blahoslavených a ctihodných služebníků Božích.

Kronus Václav Š., 1934
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x. Začalo vycházet 1933. Jednotlivé svazečky:
1. Sv. Jan z Boha, přítel nemocných.
3. Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu.
6. Bl. Petr Julian Eymard, původce nynějšího ruchu eucharistického.
18. Sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátského a ochránce český.
Není nám znám žádný svazek po 23. sešitku, i když nakladatelství uvádí, že "ve vydávání se pokračuje!"