Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kratochvil Josef


Filosofický slovník

Kratochvil Josef, Černocký Karel, Charvát Otakar (jen 3. a 4. vyd.), 1937
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

1. vyd. 1929, 2. vyd. 1932, 3. vyd. 1934, 4. a posl. vyd. 1937 – o odlišnostech jednotl. vyd. zde v předmluvě. Slovník sice nemůže mnoho dodat vyspělému filosofovi, ale laik i profánní tzv. filosof zde může něco najít: J. Kratochvil byl veřejnosti nejznámějším filosofem-katolíkem 1. poloviny 20. stol., PhDr. K. Černocký byl katolický kněz. A tak je lépe, když moderní čtenář čte, s nejlepšími úmysly zpracovaný, např. orientální balast zde, než třeba v dnešních médiích.


Věda a víra ve filosofii středního věku

Kratochvil Josef, 1914
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 61.


Návod k ministrování knězi při mši svaté

Kupka Josef, 1941
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Pozn. k roku vyd. a k autorství: Rok vyd. není v knize uveden, jako nejistý jej uvádí NK ČR. Také autor není uveden. Brněnským biskupem byl do svého úmrtí 20. 6. 1941 Msgre. PhDr. ThDr. Josef Kupka; vzhledem k tomu, že němečtí socialisté nedovolili jmenování jeho nástupce, diecézi řídil až do r. 1946 kapitulní vikář Msgre. ThDr. JUDr. Josef Kratochvíl – i on by tedy jako autor mohl připadat v úvahu.


Koledníček. Sbírka vánočních koled.

Kratochvíl Josef, 1945
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Msgre ThDr. JUDr. Josef Kratochvíl, papežský prelát, děkan a první prelát královské stoliční kapituly, kapitulní vikář brněnské diecese v letech 1941 až 1946 a 1953 až 1968 (imprimatur; kapitulní vikář byl podle Kodexu kanonického práva z roku 1917 kněz, který po dobu uprázdnění úřadu diecesního biskupa řídil diecesi jménem katedrální kapituly).


Archa, revue pro katolickou kulturu

Dostál-Lutinov Karel aj., 1912
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Změny podnázvu: Měsíčník pro literaturu, kulturu a život (od roč. 6 r. 1918 do roč. 14 r. 1927), Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 15 r. 1927 do roč. 25 r. 1937), Revue pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 26 r. 1938 do r. 1948), Kulturní revue (od roč. 1/33 r. 1958 do roč. 2/34 r. 1959) a Literární revue československého exilu (poslední ročník v létech 1960 – 1963). Kromě uvedeného autora († 1923) nesli porůznu odpovědnost i (abecedně): Čapek Emanuel, Čmejrek Eduard, Kratochvil Antonín (exil), Masák Emanuel, Norbert František, Slavík Jindřich Maria, Svoboda Josef, Svozil Oldřich, Večeřa František, Vysloužil Vilém, Zamykal Ladislav. Vycházelo v létech 1912 – 1941, 1945 – 1948 a 1958 – 1963 (exil). Pro exilová vydání použita adresa http://www.scriptum.cz/archa_mnichov/index.html.
Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké. Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938 je (bez bibliografie Družiny) v pododd. 2004: Almanachy, bibliografie pak v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti.
Přílohou Archy je Archiv literární. Prameny dějin české literatury katolické. Bitnar Vilém (red.), 1919 – 1922.