Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Křivý Rudolf


Křesťan v době postní a ve svatém týdnu

Křivý Rudolf, 1942
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Edice Jiskry, sv. 3.


Od Velikonoc do Svatého Ducha

H. S.(?). Křivý Rudolf, 1942
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Edice Jiskry, sv. 5.


Nastala svatodušní doba. Duchovní čtení pro prvních devět neděl období svatodušního.

H. S.(?). Křivý Rudolf, 1942
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Edice Jiskry, sv. 9.