Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Janovský František


Vychovatelská rozhledna

Janovský František, 1914
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 87.


Homiletické publikace P. Františka Janovského

Janovský František, 1895
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace podle autorů

Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Beránek Boží, sedmero postních kázání, Janovský František, 1895. 2. Paraklytus. Kázaní na dobu svatodušní. Janovský František, 1897.


Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy.

Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Blahoslavený Jan Křtitel de la Salle a řád bratří křesťanských škol. Příspěvek k dějinám vychovatelství. Bedřich Justus Knecht. (V mateřský jazyk přeložil František Tater, 258 str.) Jan Vianney, farář Arský. Hrudička Alois. (Dle spisův očitých svědků, str. 268 – 372.) Tomáš Morus. Obrázek z dějin. Janovský František. (str. 378 – 405.) Adolf Kolpind, zakladatel a generální předseda Jednot katolických tovaryšů. Janovský František. (str. 410 – 496.) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 63.


Obrazy z dějin církevních

Janovský František, Müller Václav, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Učebnice i čítanka pro ústavy učitelské a lycea.


Zpět k Římu! čili Za Matkou a pro Matku – obrazy ze života slavných konvertitův a rekovných sluhů Božích.

Janovský František, Weiss Josef, Pavelka Pavel, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 69.


Pod praporem pravdy – úvahy a obrazy ze života pravých velikánův.

Janovský František, 1903
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 5.