Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pod praporem pravdy – úvahy a obrazy ze života pravých velikánův.

Janovský František, 1903
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 5.