Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vychovatelská rozhledna

Janovský František, 1914
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 87.