Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hruška Jan František


Proč jsem neodpadl a neodpadnu. Řetěz časových úvah.

Hruška Jan František, 1938
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

1. vyd. 1929, toto 2.vyd., nepatrně zpřesněné, v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Chodská čítanka

Hruška Jan František, Teplý František, Baar Jindřich Šimon aj. red., 1927
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české


Chodské bajky. Sv. 1 – 4. Sv. 1. Chodské bajky. Podle životních názorů chodského lidu. Sv. 2. Nové chodské bajky (podle životních názorů a starých mravů chodských). Sv. 3. Třetí kniha chodských bajek. Sv. 4. Jiskry z popela. Čtvrtá kniha chodských bajek.

Hruška Jan František, 1935
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Sv. 2.: 2. přeprac. vyd. (1. vyd. vyšlo r. 1905). Sv. 3.: Jediné vyd.