Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Grivec Fran(c) Xaver


Východní otázka církevní

Grivec Fran(c) Xaver, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 49.


Pravoslaví

Grivec Fran(c) Xaver, 1921
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované


Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty – s dodatkem O pravověrnosti sv. Cyrila a Metoda.

Grivec Fran(c) Xaver, 1922
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Neslovanský Východ


Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavenné Panny Marie

Stojan Antonín Cyril, Jašek Adolf, Jemelka František, 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Připojujeme: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910 – 1948; bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Špaček Michael, 2011.
Pozn.: I zde pozorujeme nešvar typický pro dobu několika desetiletí po převratu r. 1989 – nenápadné sdělování jakoby doba německého nacionálního socialismu, doba okupace Československa, nebyla tak hrozná jako doba komunistického režimu; drsný opak je ovšem pravdou. Toto nenápadné sdělování se projevuje v nadpisu publikace: "1910 – 1948", t. j. jakoby za okupace časopis vycházel. Nevycházel: poslední č. 5 smělo vyjít r. 1941, a vydávání bylo obnoveno až po osvobození, r. 1946. (O zastavení vydávání za komunismu, po r. 1948 už autor hovoří.)
Stejný nedostatek postihl i Wikipedii, kde je o tomto časopisu pojednáno.
Časopis měl také svojí knižní řadu - Knihovnu Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Knihy jsou v naší Knihovně zařazeny v odpovídajících odděleních. Předběžný seznam:
1: Pozdrav krajanům. Dopis všem krajanům, Čechům, Moravanům a Slovákům roztroušeným mimo vlast po širém světě. Kalan Jan, Kozák Rafael, 1925.
- Slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj. Grivec Fran(c) Xaver, 1927.
4. Ruský národ a sjednocení církví. Вилинский Валерий Сергеевич, 1928.
- Protest sv. Otce proti náboženskému teroru v Rusku. Pius XI., 1930.
- Katolická akce v praksi. Zpráva o II. kursu moravského kněžstva O katolické akci na sv. Hostýně 24. – 27. srpna 1936. Vašek Bedřich, Hlouch Josef, Dolanský Josef, 1936.
- Apoštolát jednoty. Apostolatus unitatis. Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1937 – k autorství: ředitel diecésního výboru ACM.
- Kristus v církvi. Grivec Fran(c) Xaver, Jemelka, František, 1938.
- Aby všichni jedno byli. Výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví. Mastiliak Ján (pseudonym Marianov Ivan), Jemelka, František 1939.
- Dělník dnes. Dělník v náboženské práci. Vašek Bedřich, Ondruška Arnošt, 1940.
- К вопросу о соединении церквей; по поводу доклада проф. Н. О. Лосского сборник статей. Лосский Николай Онуфриевич, Кельнеръ Iоаннь, Маракуев Сергей Владимирович, 1940.
- Obřad zasvěcení bl. Panně Marii, Pomocnici křesťanů, Prostřednici všech milostí.
- Svatý Cyril v české poesii moderní : [Výbor / Sestavil Vilém Bitnar] 1927.
- Čerty ideologii russko-katoličeskogo dviženija / Valelerij Sergejevič Vilinskij, 1928.
- Okružní list ctihodným Bratřím patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům a osatním správcům diecézí v míru a společenství žijícím s Apoštolksou Stolicí o horlivém šíření duchovních cvičení / Pius XI. 1930.
- Zásvětná modlitba k Panně Marii pomocnici křesťanů, prostřednici všech milostí, 1940.
- K jubileu ruské církve : Pět století autokefalie ruské církve 1448-1948 / Josef Olšr, 1948.