Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Erben Karel Jaromír


Pověst dávných let (Nestorův letopis ruský)

Nestor, svatý, Erben Karel Jaromír, 1867
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ


Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena, úplné vydání

Erben Karel Jaromír, 1925
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české


České pohádky

Erben Karel Jaromír, Scheiner Artuš, 1941
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

13 pohádek pro mládež od 6 let s velikým množstvím barevných obrázků Artuše Scheinera. K tomu navíc i dva výbory (pohádky jsou zveřejnitelné, celé knihy ovšem ne, neboť poznámky k nim podléhají autorským právům): 1. České pohádky – uspořádal, poznámkami a doslovem opatřil Antonín Grund, 1939; 2. České národní pohádky, 1955.