Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských

Erben Karel Jaromír, 1883
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slované

Poprvé 1869, toto je 2. vyd. Přeloženo ze slovanských území Haličské Rusi, Bílé Rusi, Jižní Rusi, Malé Rusi, Veliké Rusi, Západní Rusi, Bosny, Bulhar, Charvatska, Kašub, Krajinska, Krajiny, Mezimuří v Charvatsku, Polska, Slovinska a Srbska. Stále znovu vydáváno a upravováno.