Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Eichler Karel


Cesta k věčné spáse. Sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou. Sv. 1 až 3 – úplné vydání.

Eichler Karel, Pavelka Jakub, Musil František, 1915
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Pořídil Karel Eichler za spolupůsobení hlavních spolupracovníků: Jakuba Pavelky jako básníka a Františka Musila jako hudebníka.


Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Díl I., Čásť I. a II.

Eichler Karel, 1888
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

S částí dějepisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 54) a popisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 55). Autor – slavný farář, kterého Veverská Bítýška uctívá i po půldruhém století (má tam svou ulici) – nám svým dílem dává možnost porovnat stav popisovaných objektů v době tehdejší, kdy katolíky byla naprostá většina národa, a dnešní, kdy nás katolíků je sice pomálu, ale zato jsme, podle moderního přesvědčování, proti těm dřívějším mnohem kvalitnější, ba kvalitní ... (Takové porovnání vyplave také u předchozího soupisu Košnářova, jakož i následujících přehledů Ekerta a Podlahy ...) Díl II. nevyšel.


Paměti panství Veverského

Eichler Karel, 1891
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Připojujeme, díky laskavému autorskému dovolení, úvodní text z nového vyd., obsahující bibliografii P. Eichlera. Definitivní versi připravujeme – bude obsahovat ještě několik desítek dobových kreseb a fotogafií.


Pašije

Eichler Karel, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1908
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

1. Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. dle církevních nápěvů a dle zvyklostí brněnské diecese. Eichler Karel (upravil), 1908. 2. Pašije na Velký pátek podle evangelia sv. Jana, kap.18. a 19. dle nápěvu církevního a zvyklostí diecese brněnské upravil. Eichler Karel (upravil), 1908. Obojí převzato z Cesty k věčné spáse (zde 0603: Modlitby a rozjímání obecně). 3. Doplňujeme nehudebním materiálem Pašije na Velký pátek. Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1943.