Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta k věčné spáse. Sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou. Sv. 1 až 3 – úplné vydání.

Eichler Karel, Pavelka Jakub, Musil František, 1915
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Pořídil Karel Eichler za spolupůsobení hlavních spolupracovníků: Jakuba Pavelky jako básníka a Františka Musila jako hudebníka.