Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Paměti panství Veverského

Eichler Karel, 1891
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Připojujeme, díky laskavému autorskému dovolení, úvodní text z nového vyd., obsahující bibliografii P. Eichlera. Definitivní versi připravujeme – bude obsahovat ještě několik desítek dobových kreseb a fotogafií.