Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dobiáš Josef


Mariánská poutní místa Diecéze litoměřické.

Dobiáš Josef, 1988
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

V úvodu publikace za povšimnutí m. j. snad stojí: "Dík patří okrasním národním výborům severočeského kraje a ONV v Semilech ve východočeském kraji za poskytnutí finančního příspěvku za poslední léta ve výši 11,265.000 Kčs na opravu mariánských svatyň naší diecéze; bez této finanční dotace stěží by byla možná stavební údržba a zachování těchto objektů."


Liberecké kostely – informační publikace. Liberecké chrámy.

Procházka Josef, Dobiáš Josef, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Druhá publikace, Liberecké chrámy, vyšla 1983.


Na toulkách Božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka.

Jančík Josef, 1941
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 108 (v knize toto číslo není uvedeno). Za publikaci zařazujeme krátký shrnující článek (autorem je P. Dobiáš Josef) z r. 2009 převzatý z internetu. Srov. též ČKD 1933, č. 4, str. 364, ohledně žádostí o zahájení beatifikačního procesu.