Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Col Rudolf


Biblická stilistika a poesie

Col Rudolf, 1948
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

1. vyd. 1939, 2., rozš. vyd. 1948.


Biblická hermeneutika. Pravidla k správnému výkladu Bible.

Col Rudolf, 1938
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Děkujeme za tip, kvalitní naskenování vč. OCR i doporučující posudky, které přikládáme: ČKD 1938, č. 5, str. 429n. Pán Bůh odplať!


Biblická inspirace

Col Rudolf, 1939
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Studie o podstatě, rozsahu a důsledku biblické inspirace