Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cholínský Jan


Kalvoda Josef, prof. Ph. D. – život a kompletní bibliografie.

Cholínský Jan, 2002
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Poznání života profesorova lze čerpat prakticky jen z knihy Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Cholínský Jan, 2002. Uveřejňujeme jen dva kratičké separáty.
Uveřejňujeme také článek Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin. Cholínský Jan, Střední Evropa 2013, č. 137 a 138.
A konečně i Osobní archivní fond „Prof. Josef Kalvoda“ pracovní verze soupisu, určená pouze k orientaci v dostupném archivním materiálu. Volně dostupné na internetu.


Křik Koruny svatováclavské

Jehlička Ladislav, 2010
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)

Díky náležejí zejm. nakladatelství Torst (jeho jednateli panu Viktoru Stoilovovi), jakož i panu Miroslavu Svobodovi, řediteli Sdružení občanů Exodus, z. s., i panu PhDr. Janu Cholínskému, bez nichž by nebyla tato kniha zpřístupněna. Durhý soubor je samizdatové vyd. z r. 1987. A připojujeme esej posledně jmenovaného: Heroický skeptik, jenž v žertu neměl sobě rovna. Nad životem a dílem Ladislava Jehličky (1916 – 1996). Cholínský Jan, 2011.