Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Blanda František Xaver


Zeměpis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného

Blanda František Xaver, 1895
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Mělo jít o dvojsvazkové dílo Stručný přehled starožitností biblických – pomůcka k výkladům biblického dějepisu ve školách českých. Byl vydán jen tento Díl I. Díl II. byl připravován a měl jednat O poměrech společenských národa vyvoleného, jak uvádí recense tohoto Zeměpisu z ČKD 1895, č. 6, str. 367nn., kterou připojujeme. Mapy, s pomocí Páně, doplníme časem. Skeny knihy i OCR jsme s díky obdrželi darem.


Pastorálka ve škole čili Vychovávání mládeže učením, bohoslužbou a kázní Svaté církve katolické

Blanda František Xaver, 1883
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola