Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Malý atlas biblický

Blanda František Xaver, 1895
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické slovníky a atlasy

pomůcka ke studiu biblického země- a dějepisu / vyňata z díla "Stručný přehled starožitností biblických", jež napsal Xaver Blanda. Jediné vyd.