Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Alfonso Maria de Liguori, svatý


Chvály Marianské

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1901
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

V italském originále Le Glorie di Maria poprvé vyšlo r. 1750. Zde jde o 2. opravené české vydání; vůbec 1. vyd. v češtině vyšlo ve dvou svazcích r. 1881. Nový překlad z r. 1939 nese název Vznešenosti Marie Panny.


Vznešenosti Marie Panny

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Tento 2. český překlad díla Le Glorie di Maria (1750) vyšel ještě r. 2009. Dřívější překlad se jmenoval Chvály Marianské.


Theologia moralis, Tom. 1 – 10.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1909
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

V době, kdy protirozumové a orientální touhy zachvacují západní národy (čehož posledním výstřelkem jsou některé postoje k organizovanému přílivu barbarů), kdy i v theologii naprosto dominuje, často jen jakési, duchovno (je to vidět i na tom, že ze sv. Alfonsa byly do češtiny dosud přeloženy jenom, jakkoli velmi kvalitní, asketické spisy), zařazení tohoto souboru do naší knihovny nemůže uškodit. Soubory jsou mnohem starší, než uvedený rok vydání 1909 – bylo by záhodno všechny svazky nově naskenovat. První části světec vydal r. 1748, Theologia moralis, Editio secunda, vyšlo r. 1753. Knihu připravujeme.


  Jubilejní rok Sv.-Alfonsianský. Úvahy o ctnostech na každý den ze spisů sv. Alfonsa Marie de Liguori, učitele církevního.

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1887
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Hřich a ctnost

  Děkujeme čtenáři V. S. za zaslání skenů.


  Zbožné úvahy a rozjímání. Ze spisů sv. Alfonsa de Liguori.

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1937
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

  Vybráno a volně upraveno.


  Vánoční novena a rozjímání na každý den v Adventě a po Dobu vánoční až do oktávu Zjevení Páně.

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1898
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

  Na závěr uvádí Dvě pobožnosti a písně ke cti božského Dítka (str. 273). Z tohoto kompletního díla vyšlo několik separátů.
  Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána . Sväzok I. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1935. Překlad z češtiny, jiné svazky patrně nevyšly. Ve tvaru ocr darováno Knihovně, Pán Bůh odplať!


  Modlitba veľký prostriedok spásy

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1944
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

  Vyšlo ještě předtím 1943. Pozn.: Je uvedeno jako Edícia Životom, sv. 1. Zřejmě bylo úmyslem vydavatele (Ružomberok, Lev 1943, 2. vyd. Bratislava) vydávat novou edici, avšak další svazky jsme už nenalezli. Jde o něco jiného, než byly sešitky Životom – viz 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).


  Cesta spásy a Nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1904
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

  Z vlaštiny přel. P. Blažek František Saleský. Via della salute vyšlo r. 1766, Riflessioni Divote sopra Diversi Punti di Spirito a Pro delle Anime che Desiderano Avanzarsi nel Divino Amore r. 1773. Připojujeme slov. vyd. Cesta spásy. Rozjímanie na získanie večnej spásy, 1950, které jsme dostali jako dar – Pán Bůh odplať.


  Pravidlo křesťanského života

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1905
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

  Děkujeme milé čtenářce T. Knihovny Libri nostri za tip na tuto výtečnou knihu. Regolamento di vita d'un cristiano in compendio, 1754.


  Pravá nevěsta Ježíše Krista. Díl prvý. Díl druhý.

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1879
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Řehole a terciáři

  Dle sepsání sv. Alfonsa Marie z Liguori volně do češtiny přeložil Msgre. ThDr. Řehák Karel Lev. Vydání obou dílů 2.; díl prvý vyšel ještě ve 3. vyd. r. 1900. La vera sposa di Gesù Cristo cioè la monaca santa per mezzo delle virtù proprie d'una religiosa, r. 1760.


  Sv. Alfonsa Marie z Liguori O oběti Ježíše Krista, s krátkým výkladem mešních modliteb a přípravná rozjímání na mši sv. a poděkování po mši sv. s církevními modlitbami

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, Blažek František Saleský, 1899
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Mše svatá, svátosti

  Sestává ze tří částí: 1. Del sacrificio di Gesù Cristo (1775), 2. Apparecchio e ringraziamento per i sacerdoti nel celebrare la messa (1764) – obojí z vlaštiny přeložil P. František Saleský Blažek C. SS. R. 3. Modlitky církevní (z brevíře) – doplnil překladatel.


  Láska ku Kristu Ježíši

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1880
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

  Pratica di amar Gesù Cristo (1768) zčeštil P. Hašek František C. SS. R. Je připojena Křížová cesta, jejíž autor není uveden. Rok vydání 1880 je nejistý – r. 1884 vyšlo ještě 2., rozmn. vydání.


  Sv. Alfonsa Marie z Ligouri [sic], učitele církve sv. a zakladatele kongregace nejsv. Vykupitele Úvahy o umučení Ježíše Krista s výkladem pro duše zbožné.

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1897
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Křížová cesta

  Od str. 140: Osmero rozjímání o umučení Ježíše Krista vyňatých z předešlých úvah. Od str. 160: Pobožnost křížové cesty z pera sv. Alfonsa (píseň vyjímaje).


  Ohnivé šípy a Vroucí vzdechy

  Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1898
  Oddělení: Asketika
  Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

  Z vlašského originálu přeložil P. Blažek František Saleský. Saette di fuoco cioè pruove che Gesù Cristo ci ha date del suo amore nell'opera della nostra redenzione, r. 1766. Affetti divoti a Gesù Cristo di un’anima che vuol esser tutta Sua, r. 1768.


  Životem – všechna čísla a kompletní bibliografie; Životom.

  Schikora Rudolf aj. red., 1948
  Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
  Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

  Na začátek umísťujeme Úplný rejstřík sbírky "Životem" roč. I. – X., 1927 – 1935, číslo 1 – 240. Schikora Rudolf(?), 1936, rozšířený o seznam všech následujících sešitků až do r. 1948. Pozn.: V nadpisu tištěného rejstříku je mylný údaj 1927 – 1936 (v roce 1932 vyšly totiž dva ročníky).
  Životem 7 (1932, Naše světla) a 9 (1934, Šťastné děti) jsme zařadili do pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.
  Životem 1 (1927), č. 1 – 24. Životem 2 (1928), č. 25 – 48. Životem 3 (1929), č. 49 – 72. Životem 4 (1930), č. 73 – 96. Životem 5 (1931), č. 97 – 120. Životem 6 (1932), č. 121 – 144. Životem 8 (1933), č. 169 – 192. Životem 10 (1935), č. 217 – 240. Životem 11 (1936), č. 241 – 264. Životem 12 (1937), č. 265 – 288. Životem 13 (1938), č. 289 – 312. Životem 14 (1939), č. 313 – 336. Životem 15 (1940), č. 337 – 360. Životem "16" (1941, 1945 – 1948), č. 361 – 377 (kompletní, pokud je č. 377 posledním vydaným).
  Sešity zmíněné jinde v Knihovně: Adventisté. Schikora Rudolf, Životem 6 (1932), č. 130 (10); Devítník k Srdci Páně. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1940: 3. vyd. překladu Novena del Cuore di Gesù (1758) v edici Životem 6 (1932; 1937 a 1940), č. 133 (13); Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933: Životem 8 (1933), č. 186 (18); Zapovězený strom. Schikora Rudolf(?), 1947: 2. vydání; Životem 15 (1940; 1947), č. 337 (1).
  Kromě toho vycházelo i slovensky. Snad jen zatím máme Práci česť! Michalovič Štefan, Chochula Jozef, 1948: Životom 8 (1948), č. xxx (3).