Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 18

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1805 Knižní umění výtvarné

V oddělení: Archeologie a církevní umění


Katechetická obrazárna ve 152 původních dřevorytbách.

Donin Ludwig, 1866


Křesťansko-katoličtí obrazi (obrazy) k prospěšnému naučení a spasitedlnému (spasitelnému) vzdělání zvláště při cvičení katechiteckém (katechetickém).

Braun Kaspar, Schneider Friedrich, Hölzl Eduard, 1855


Život Panny Marie v obrazech. Dvacet obrázků dle mistrů klasického umění náboženského.

Vrátný Karel, 1930


Církevní dějiny v obrazech

Doubek František Bohumil, 1938

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x. Autorství publikace podle Slovníku českých nakladatelství 1849 – 1949 (PhDr. Zach Aleš). Vyšlo podruhé r. 1948.


Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti

Merell Jan, 1956

Za povšimnutí stojí to, že knihu sice vydala Česká katolická Charita, avšak publikace jedná o všech biblích v českých zemích – nekatolickým vydáním je věnována značná pozornost; pozorujeme tak už docela rozvinutý, pozdější terminologií řečeno, tzv. ekumenický duch. Kniha své doby pochopitelně má církevní schválení. Po zvážení všech okolností, zejm. toho, že kniha se více než obsahu věnuje grafické úrovni toho kterého vydání, toho, že kniha poskytuje mnoho cenných historických údajů, jakož i toho, že kniha nabízí množství obrazových příloh, tuto výpravnou publikaci do Knihovny Libri nostri zařazujeme, avšak do oddělení církevního umění.