Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církevní dějiny v obrazech

Doubek František Bohumil, 1938
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění výtvarné

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x. Autorství publikace podle Slovníku českých nakladatelství 1849 – 1949 (PhDr. Zach Aleš). Vyšlo podruhé r. 1948.