Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katechetická obrazárna ve 152 původních dřevorytbách.

Donin Ludwig, 1866
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění výtvarné