Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1704 Riruál

V oddělení: Liturgika


Rituale omnium lat. rit. diœcesium slovacchiæ et subcarpatorussiæ. Ad instar appendicis ritualis romani cum approbatione sacræ rituum congregationis jussu et auctoritate omnium præsulum slovacchiæ

Pius XI., Laurenti Camillo, Vojtaššák Ján, 1937

Anno Domini MCMXXXVII editum. Vyšlo ještě jednou předtím, 1935. Díky za upozornění na knihu.


Agenda česká křesťanů katolických u vykonávání obřadů církevních : zvláště při udělování svátostí: křtu, oltářní, pokání, poslední pomazání a sňatku manželského, uvedení šestinedělky do chrámu páně, o průvodech prosebních i pohřebních, atd. atd.

Břežinský Václav Krolmus, 1848

Jako druhý překlad uvádíme anonymní dílo "od kněze církevního" z r. 1872: Česká katolická agenda, čili, Rituál římsko-praský.


Rituale Romanum

Paulus V. (Pius XI.), 1937

(název pokračuje:) Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pont. cura recognitum atque auctorritate ssmi D. N. Pii papae XI ad normam codicis juris canonici accomodatum. Na adrese http://archive.org/details/ritualeromanum00cath je ke stažení vydání z r. 1906 v textovém tvaru.


Manuale rituum in cura animarum saepius occurrentium e rituali Romano desumptum

Stříž Antonín Ludvík, 1955

(název pokračuje:) preces quae juxta S. R. C. Decretum diei 21. Maii 1920 lingua vulgari dici vel iterari possunt, continens. Latinsko-české vydání nejužívanějších svátostných, pohřebních a žehnacích obřadů.


Sancta Quatuor Evangelia in Processione Festi Corporis Christi decantanda una cum Versiculis, Orationibus et Benedictionibus.

Gregorius XVI., Milde Vincenz Eduard, 1835

Juxta Rituale Archidioeceseos Viennensis. Papež Řehoř XVI. vládl v letech 1831 až 1846, arcibiskup Vincenz Eduard Milde vládl vídeňské arcidiecézi v letech 1831/2 až 1853.


Katolický pohřeb dospělých a dítek.

Benedictus XV., Malý Alois, 1940

Český překlad z latiny a modlitby za zemřelé upravil Alois Malý, farář ve Všetatech. Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.