Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Agenda česká křesťanů katolických u vykonávání obřadů církevních : zvláště při udělování svátostí: křtu, oltářní, pokání, poslední pomazání a sňatku manželského, uvedení šestinedělky do chrámu páně, o průvodech prosebních i pohřebních, atd. atd.

Břežinský Václav Krolmus, 1848
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Riruál

Jako druhý překlad uvádíme anonymní dílo "od kněze církevního" z r. 1872: Česká katolická agenda, čili, Rituál římsko-praský.