Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolický pohřeb dospělých a dítek.

Benedictus XV., Malý Alois, 1940
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Riruál

Český překlad z latiny a modlitby za zemřelé upravil Alois Malý, farář ve Všetatech. Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.