Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0607 K osobám Nejsvětější Trojice

V oddělení: Asketika


Mysteria božské tváře. Hrst meditací před nejsvětějším obličejem Páně z posvátného rubáše turinského.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1935

Školské sestry OSF, sv. 39.


Nábožná rozjímání nejdůležitějších tajemství vtěleného Slova Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, kteráž se, nastíněná a v mnohých kaplích vedle popsání země svaté vyobrazená, představují na kopci nedaleko zázračného obrazu Rodičky Boží ve Vambeřicích,

Pohořelý Josef Mírumil, 1914

6., poslední vyd. (1. vyd. 1883).


Náš Spasitel. Psychologické a dramatické momenty ze života, utrpení a učení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 1 až 3.

Hoppe Alfred, 1931

Ve svém šestidílném spise "Kristus – můj život" napsal dp. Alfred Hoppe, farář v. v.; dílo toto bylo upraveno a přeloženo pro zbožný lid český přičiněním kongregace Školských Chudých sester de Notre Dame mateřince v Horažďovicích. Díly 1 a 2 připravujeme.


Eucharistické jiskry. I. až V. díl.

autor neuveden, 1935

Jednotlivé díly vycházely od r. 1927. Jako samizdat vycházelo pak podruhé začátkem 50. let. Orig. Scintille eucaristiche. Piccola raccolta di pensieri e affetti divoti a Gesù in sacramento vyšel víckrát mezi roky 1904 až 1928. Autora se nám nepodařilo zjistit: ohledně autorství srov. zde Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě sv. Ignáce z Loyoly, pododd. 0603: Modlitby a rozjímání obecně.


Jiskry eucharistické. 365 perutých slov o Nejsvětější Svátosti oltářní.

Skalík František, 1910

Kněžím i lidu věřícímu nasbíral ve spisech sv. Otců a duchovních spisovatelů P. František Skalík. Předtím vyšlo ještě 1894.


Milosrdná láska. Pobožnost k svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista.

Fūrgottová Xaverie (red.), 1926

Školské sestry OSF, sv. 13. Vyňato z knihy Sestra Marie Marta Chambonová, Salesiánka v Chamberách 1841 – 1907. Blanco Marie Thérèse, Revel Thérèse Eugenia, Castellan Dominique, 1926 – v pododd. 1410: Přední světové osobnosti. Vyšlo ještě 2. vyd. 1942. K autorství – tehdejší představená.


Pobožnost ke cti milostného Pražského Jezulátka. Zvláštní otisk z Knížky Pražského Jezulátka.

Fūrgottová Xaverie, 1937

Školské sestry OSF, sv. 44. K autorství – tehdejší představená. Zřejmě poslední příspěvek do této edice, která je tímto již úplná. Naše díky letí opět na Slovensko, milému přspěvateli O. Ch.


Myšlenka smíru

Plus Raoul, 1929

Orig.: L’idée réparatrice. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Ježíš Kristus ve mně

Auffray Augustin Fernand, 1947

Orig.: Le Christ en moi. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


V Kristu Ježíši

Plus Raoul, 1936

Orig.: Dans le Christ Jésus. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).
Pozn.: Druhou část v této knize zmíněné trilogie Kristus v našich bratřích, 1929 vydalo Tiskové družstvo v Hradci Králové.


Svatá hodina a jiné modlitby k Božskému Srdci Ježíšovu.

Čihák Josef, Crawley-Boevey Matthew, Alacoque Marguerite-Marie, svatá, 1936

6. vyd. Které bylo 1. vyd.? R. 1920 vyšel titul P. Matouš Crawley-Boevey a křesťanská rodina zasvěcená Srdci Páně, který z francouzského přel. K. Vrátný. Ovšem za 1. vyd. lze považovat až tisk Svatá hodina. Crawley-Boevey Matthew, 1925, který z francouzštiny přeložil a vydal Národní sekretariát intronisace B. Srdce Páně a paralelně jej vydaly tento Sekretariát a Družstvo Vlast. Případně také Oběžník Sekretariátům Díla Intronisace. Crawley-Boevey Matthew, 1922. Poslední 9. vyd. vyšlo 1946. Tato Svatá hodina také často vycházela na Slovensku.


Sláva Božskému Srdcu. Modlitebná knižka pre ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kubina Andrej, 1922

1902 – 3. rozmnož. a od kňazov Spoloč. Ježišovej sprav. vyd., 1922 4. vyd. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.


Devítidenní pobožnost k Duchu sv. a oktáv Božího Těla sv. Alfonsa Maria z Liguori.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1900

Jediné vyd.


Květy Nejsvětější Svátosti. Eucharistické povídky pro mládež.

M. Pavly O.S.F., Breyová Jindřiška, Kirschová Markéta, Devoille Augustin, Finn Francis Jammes (posl. dvě vyd. Peňáz Jan red.), 1947

Vyšlo 1927, 1933, 1939 a 1947 – vše Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru); v nové úpravě 2007 (https://fatym.com/view.php?nazevclanku=jan-penaz-kvety-nejsvetejsi-svatosti&cisloclanku=2008090011) a 2011.
Pokud jde o autorství P. A. Devoilleho, je použit úryvek z jeho knihy Paměti venkovského faráře. Zápisky kněze po veliké revoluc; viz pododd. 1101: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus).
Ohledně autorství P. Francise J. Finna S. J., je použit příběh Nápis na medallonku v překladu P. Jaroslava Štěpána Ovečky S. J. v knize


Bůh a já

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1930

2. vyd. (1. vyd. 1928 také už v edici Krystal). Dominikánská edice Krystal, sv. 1.


Láska ku Kristu Ježíši

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1880

Pratica di amar Gesù Cristo (1768) zčeštil P. Hašek František C. SS. R. Je připojena Křížová cesta, jejíž autor není uveden. Rok vydání 1880 je nejistý – r. 1884 vyšlo ještě 2., rozmn. vydání.


Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze – rozjímání pro kněze. Část 1 – 5.

Pelczar Józef Sebastian, 1913

1. Ježíš Kristus ve svém skrytém životě jest vzorem a mistrem kněze. 2. Ježíš Kristus ve svém veřejném životě jest vzorem a mistrem kněze. 3. Ježíš Kristus v Největší svátosti vzorem a mistrem kněze. 4. Ježíš Kristus ve svém umučení vzorem a mistrem kněze. 5. Ježíš Kristus ve svém životě oslaveném vzorem a mistrem kněze. Rozmyślania o życiu kapłańskiem czyli Ascetyka kapłańska. T. 1 – 5, 1. vyd. 1892, 4. vyd. 1936. Přeložil P. Mottl Jan (* 22. 12. 1881 Nezdice, † 3. 11. 1945 Sušice).


Nepoznávaný uprostřed nás! Pomněnky na eucharistické sjezdy světové, spolu příručka ku pobožnosti 40tihodinné.

Řehák Karel Lev, 1926

v kytici uvil Karel L. Řehák


Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježíšem, trpícím smrtelnou úzkostí na hoře Olivetské, kterou konala služebnice Boží Gemma Galganiová.

Galgani Gemma, svatá, Schlegel Leo (red.), 1931

Školské sestry OSF, sv. 1 (1913, 1917, 1922, 1925 a 1931 – 4. rozšíř vyd.; slovensky vyšlo 1933 jako 5. rozšíř. vyd.), autorisovaný překlad německého vyd. Die heilige Stunde. Eine Stunde des Gebets mit der Todesangst leidenden Jesus am Ölberg, geübt von der Dienerin Gottes Gemma Galgani. Schlegel Leo (red.; * 1873, † 1938), 1913 (2. vyd.), 1934 (6. vyd.).


Život podle božského Srdce Páně

Jaroš Josef, 1922

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. V tomto Dědictví vyšlo pak ještě mírně upraveno r. 1926 a 1933.


Na slavnost Božího Těla. Příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané.

Hejčl Jan, 1927

Podle nových překladů sestavil P. Dr. Jan Hejčl.


Intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

autor neuveden, 1925

Příručka vydaná Picpusskou kongregací nejsvětějších Srdcí (= SS. CC.), kterou podle officielního vydání francouzského (L'intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les foyers par la consécration sollenelle des familles à ce Divin Coeur – manuel) z roku 1923 pořídil a vydal Národní sekretariát Intronisace Srdce Páně v Praze-II., Trojická 20. Poznamenejme, že Picpusská kongregace (nazvaná podle jedné z pařížských ulic) byla za­ložena od Petra (Josefa) Coudrina (ze­mřel 1837) – cit. Vondruška; blíže viz tuto publikaci.


V paprscích věčné lásky. Promluvy o prosbách litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Jindra Jan Nepomucký, 1925

Promluvy o invokacích litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše napsal a konal papežský prelát a profesor bohosloví P. ThDr. Jindra.


Devítidenní pobožnost k božskému Srdci Páně

Dohnal Štěpán, Schaffra Benno Heřman, 1908

Dle německého (vydání) upravil v Pánu zesnulý Štěpán Dohnal všem ctitelům Nejsvětějšího Srdce Páně; toto 2. vyd. upravil P. Benno Schaffra, ř. s. B.


Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu

Schmid Max, 1948

Orig. Handbuch für Opferseelen. 1. (1924) a 2. (1936) vyd. 558 str., 3. a 4. (1947 a 1948) přeprac. vyd. 327 stran. Po barevné revoluci 1989 (tzv. sametové) vyšlo opět nově uprav. a u jiného vydavatele ve dvou dílech. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Následování Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kniha I. až IV.

Arnoudt Peter Joseph, 1914

Dle latinského originálu De imitatione Sacri Cordis Jesu libri quatuor a českého překladu P. Cyrila Františka Kaněry O. S. B. nově upraveno.